موسسه خیریه آموزشی ، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اعظم ( ص )

کمک های نقدی

کمک های خیرین هرچند اندک ، می تواند گامی بلند در به ثمر رسیدن این پروژه ماندگار باشد

شماره حساب شبا بانک صادرات : IR310190000000213747842001

شماره کارت مجازی بانک صادرات : 6037691990198715

 

 

خیّر بودن و دست داشتن در امور خیر همواره بواسطه اقدامات پیشینیان ما ، در طول همه زمان ها از سنت های پسندیده جامعه ما محسوب می شود . ترویج این رفتار از دیرباز تا به امروز، دستاوردهای ارزشمندی برای مردم ما داشته و بدیهی است داشتن نگاه اصولی به این مقوله ارزشمند می تواند زمینه ساز تغییرات سودمند و شگرف آتی در میهن عزیزمان ایران شود .