موسسه خیریه آموزشی ، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اعظم ( ص )

راهنمای طبقات


طبقه  دوم

بخش اداری

فوق تخصص گوارش

کلینیک زیبایی

طبقه  اول

دندانپزشکی

پزشک خانواده

متخصص پوست

جراحی کلیه و مجاری ادراری

متخصص آنکولوژی

متخصص چشم

متخصص غدد

همکف

پزشک اورژانس

تزریقات

متخصص قلب و عروق

اکو ، نوارقلب

متخصص جراحی عمومی

متخصص ارتوپدی

متخصص داخلی

داروخانه

گچ گیری

عینک سازی

زیرزمین

رادیولوژی

سونوگرافی

آزمایشگاه

فیزیوتراپی